Tham khảo 1000+ mẫu nhà trên www.thegioibanve.net Vui lòng đăng kí thành viên+số ĐT Zalo trên www.xaynhatrongoi.info để được nhận ưu đãi cho Đại lý và CTV; Khuyến mại kí HĐ trước 3 tháng được giảm 10% !

Đơn giá Vận chuyển Tính toán theo từng vị trí địa lý và số lượng cụ thể theo Đơn vị vận chuyển thông báo!

Báo giá có thể thay đổi theo thời gian và vật liệu nhập khẩu.

Đã bao gồm Chi phí Tư vấn Kết cấu. Chi phí tư vấn Kiến trúc 60K/m2. Chi phí Thiết kế Điện nước 15-25K/m2.

Trân trọng!